Privacy verklaring

Soccer Stars Academy (verder te noemen: Soccer Stars) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals te lezen in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Soccer Stars verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, meestal per mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

Voor- en achternaam

Leeftijd

Telefoonnummer

E-mailadres

Soccer Stars verzamelt geen persoonsgegevens ten behoeve van statistische gegevens via de website.

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moeten jouw ouders jouw gegevens verstrekken.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

-Onze diensten aan te kunnen bieden

-Spelers plaatsen in de juiste spelersgroep

-Het evt. afhandelen van jouw betaling (facturering)

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Soccer Stars neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

BEWAARTERMIJNEN

Soccer Stars bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens die jij verstrekt per mail ten behoeve van deelname aan het programma van Soccer Stars: tot 6 maanden na afloop van de cursus

Gegevens die jij verstrekt ten behoeve van betalingen: 7 jaar (wettelijk)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Soccer Stars deelt of verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soccer Stars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Soccer Stars hanteert een streng ‘Geen Cookies beleid’ dat betekent dat er helemaal geen cookies of trackers op de website aanwezig zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soccerstarsacademy.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Soccer Stars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct en onverwijld contact met ons op!


Soccer Stars Academy (verder te noemen: Soccer Stars) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals te lezen in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Soccer Stars verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, meestal per mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

Voor- en achternaam

Leeftijd

Telefoonnummer

E-mailadres

Soccer Stars verzamelt geen persoonsgegevens ten behoeve van statistische gegevens via de website.

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moeten jouw ouders jouw gegevens verstrekken.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

-Onze diensten aan te kunnen bieden

-Spelers plaatsen in de juiste spelersgroep

-Het evt. afhandelen van jouw betaling (facturering)

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Soccer Stars neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

BEWAARTERMIJNEN

Soccer Stars bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens die jij verstrekt per mail ten behoeve van deelname aan het programma van Soccer Stars: tot 6 maanden na afloop van de cursus

Gegevens die jij verstrekt ten behoeve van betalingen: 7 jaar (wettelijk)

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Soccer Stars deelt of verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soccer Stars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Soccer Stars hanteert een streng ‘Geen Cookies beleid’ dat betekent dat er helemaal geen cookies of trackers op de website aanwezig zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soccerstarsacademy.nl

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Soccer Stars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct en onverwijld contact met ons op!